Preparaten en remedies voor onkruid. Hoe kies je een goede onkruidbestrijding?

Vruchtbare grond in de tuin of op het land is niet alleen een garantie voor een goede oogst, maar ook een gunstige plek voor de verspreiding van onkruid. Onkruid moet de hele tijd worden bestreden, maar ze groeien en groeien allemaal. Er zijn verschillende manieren om deze schadelijke vegetatie te verminderen: met mechanische, biologische en chemische middelen.

Mechanische methoden en middelen

De bekendste en meest gebruikte mechanische methode van onkruidbestrijding is het gewone wieden en afgraven van grond, waarna de restanten van de wortel van de planten met de hand worden verwijderd. Deze eenvoudige en veilige methode is effectief voor een korte tijd, en zelfs zeer tijdrovend. Nadat sommige planten zijn weggegooid, groeien andere om ze te vervangen. Het landperceel kan niet lang leeg zijn, onkruid beheerst snel het vrijgekomen gebied, omdat het pretentieloze en winterharde gewassen zijn.

Een andere manier om onkruid te bestrijden is het behandelen van schadelijke plantages met hoge temperaturen (vuur, kokend water of hete lucht). Voor deze procedure is een gastoorts, steekvlam, stomer of föhn vereist. De bovengrondse delen van het onkruid moeten 3-4 keer per seizoen worden behandeld, dan zal het worteldeel zijn kracht verliezen en geen nieuwe scheuten geven. Ook vaste planten als distel, paardenbloem en klis laten de tuin even met rust..

De voordelen van deze strijdmethoden zijn de minimale schade aan het milieu en de nadelen zijn de herhaalde herhaling van de procedure om het gewenste effect te verkrijgen..

Biologische preparaten en middelen

Biologische preparaten en middelen

Omdat planten niet zonder licht kunnen leven, is het noodzakelijk om deze functie te gebruiken als middel voor onkruidbestrijding. Het wordt aanbevolen om het perceel te bedekken met onkruid met een dicht materiaal dat geen licht doorlaat, en het zo lang mogelijk te laten (van 2 tot 12 maanden). Het bovengrondse deel zal afsterven en de wortel zal oververhit raken. Na het verwijderen van zo’n bedekking, zal het land schoon en vrij zijn, maar niet voor lang. De overlevende wortels zullen zeer snel herstellen en nieuwe scheuten geven.

De vorige methode zal effectiever worden als, voordat het onkruid wordt bedekt, het gebied wordt losgemaakt met een platte snijder en vervolgens de grond wordt bevochtigd met een bio-oplossing die nuttige micro-organismen bevat (bijvoorbeeld “Renaissance”). Gunstige bacteriën in de bodem zullen snel voedsel vinden in de vorm van beschadigde wortels en daardoor het gebied voor een langere periode onkruidvrij maken.

Een beproefde en betrouwbare methode is bodemmulchen. Mulch wordt onmiddellijk na het verschijnen van groente- of siergewassen op het gewiedde perceel aangebracht. Ze geeft het onkruid geen enkele kans.

Het zaaien van sideraten (bijvoorbeeld haver, mosterd, rogge) op de vrijgekomen tuinbedden onderdrukt maximaal alle onkruiden en hun groene massa wordt in de tuin gebruikt als meststof of als mulchafdekking.

De voordelen van deze strijdmethoden zijn veiligheid en efficiëntie, en de nadelen zijn dat effectieve resultaten over een vrij lange periode moeten worden verwacht..

Chemicaliën en producten

Chemicaliën en producten

Herbiciden zijn de meest voorkomende chemicaliën die worden gebruikt bij onkruidbestrijding. Onder hun vele soorten zijn er selectieve medicijnen (ze zijn gevaarlijk voor bepaalde planten) en continu werkende medicijnen (ze vernietigen alle planten op een rij).

Chemische preparaten met een selectief effect mogen alleen worden gebruikt in gebieden met aanplant van één plantensoort, waarbij het medicijn geen schade aanricht. Het zal alleen onkruid dat rond groeit volledig vernietigen.

Chemicaliën met een algemeen effect zijn in staat om alle vegetatie te vernietigen waarop ze speciaal zullen worden toegepast of door nalatigheid zullen doorbreken. Het is erg belangrijk om zich strikt te houden aan de normen en doseringen die zijn aangegeven in de instructies of op de verpakking, en voorzorgsmaatregelen bij het werken met medicijnen (bijvoorbeeld het gebruik van rubberen handschoenen).

Het wordt aanbevolen om chemische oplossingen alleen te gebruiken bij droog en kalm weer om te voorkomen dat ze zich verspreiden naar sier-, groente- of fruit- en bessenaanplant, die na een dergelijke behandeling volledig zal afsterven. Droog weer is nodig om het medicijn zijn chemische effect op planten volledig te laten vervullen, en de effectiviteit ervan neemt niet af door het binnendringen van water of regendruppels. Om de oplossing in alle organen en delen van onkruid te laten doordringen, duurt het gemiddeld 3-6 uur. Bij een lage concentratie verliest het medicijn zijn effectiviteit en bij een hoge concentratie neemt het meerdere keren toe.

Binnen een bepaalde tijd na chemische behandeling (van 5 tot 30 dagen) kunnen onkruiden geleidelijk afsterven. Gedurende deze periode wordt het afgeraden om werkzaamheden op het behandelde gebied uit te voeren (bijvoorbeeld grond opgraven of gras maaien). Met deze controlemethode kunt u niet alleen het bovengrondse deel van schadelijke planten vernietigen, maar ook de meeste van hun wortels..

Eenmaal in de bodem hopen herbiciden zich er niet in op, maar worden ze afgebroken tot veilige stoffen die het milieu niet meer kunnen schaden. Ongeveer vijf dagen na de behandeling van de bedden kunt u beginnen met het planten of zaaien van verschillende gewassen. Een van de belangrijkste stoffen in de samenstelling van chemicaliën is glyfosaat. Deze stof heeft geen negatief effect op zaadkieming en op dieren, maar vormt voor vissen en insecten een reële bedreiging..

Onder tuinders en zomerbewoners worden de volgende middelen als de meest voorkomende beschouwd: “Glyphos”, “Tornado”, “Lazurit”, “Rap” en “Agrokiller”.

De voordelen van deze controlemethoden zijn het verkrijgen van een uitstekend resultaat binnen een zeer korte tijd (van 3 tot 6 uur) en voor een lange tijd, en de nadelen zijn de verkeerde keuze van middelen of een onnauwkeurige dosering van het medicijn kan gekweekte planten vernietigen , evenals schade toebrengen aan dieren en mensen..

Voor degenen die chemische behandeling niet verwelkomen en achterdochtig zijn tegenover dergelijke “schadelijke en gevaarlijke” medicijnen, wordt aanbevolen om uw eigen zelfgemaakte “chemische” remedie te bereiden. Een herbicide dat met uw eigen handen is bereid met geïmproviseerde middelen die in bijna elk huis beschikbaar zijn, is zeer effectief en kan schadelijk onkruid zoveel mogelijk vernietigen. Het bevat: 900 ml water, 60 ml wodka (of maneschijn) en veertig milliliter vloeibaar afwasmiddel. Als je onkruid met een dergelijke oplossing behandelt bij warm zonnig weer, zal wodka (of liever, alcohol) het beschermende wasoppervlak van planten vernietigen en zullen ze sterven door uitdroging onder invloed van zonlicht.

Hoe onkruid op uw site te vernietigen (video)

Hoe onkruid op je site te vernietigenHoe onkruid op je site te vernietigen